Openmonumentendag

800 jaar stadsrechten

Kasteel Sorghvliedt | Marneflaan 3
In de loop van de 16de eeuw worden in de groene omgeving van de stad door rijke burgers talrijke huizen van plaisantie gebouwd of verbouwd. Zo ook in Hoboken. De herenhoeve ontwikkelde naar het huidige kasteel Sorghvliedt: ‘Sorghvliedt , waar de zorgen vlieden’. Met de aanleg van de fortengordel omstreeks 1860 vielen de gronden van Sorghvliedt binnen de krijgsdienstbaarheden van Fort 8. Hierdoor werd het domein niet verkaveld en is het kasteeldomein bewaard gebleven. Ontdek samen met een gids het verhaal en geniet tussendoor van muziek van Mart en Johan.

Rondleidingen met gids: 10.15 uur, 11.30 uur, 13.15 uur, 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur.
Mini concerten van Mart en Johan om 14, 15 en 16 uur.

Reserveren is verplicht voor de rondleiding en miniconcert via de ticketknop rechts.

*******************************************************************************************************


Fort 8 | Vertrek aan het Witte huis, Schansstraat 7 
Antwerpen werd in anno 1859 ‘Nationaal Reduit, de militaire hoofdstad van België’.  Omdat een integrale verdediging van België bij een aanval niet haalbaar was, werd de landsverdediging geconcentreerd in Antwerpen. Rondom de stad werd de Brialmontomwalling gebouwd: een nieuwe stadsmuur en acht vooruit geschoven forten beschermde de stad. Het Fort 8 in Hoboken vormde het sluitstuk. Ontdek de geschiedenis van dit fort met een gids en bezoek de expo  over de ontwerper Alexis Brialmont: "200 maal gefeliciteerd Generaal".

Historische rondleidingen met gids om 11,12,13,14 en 15 uur 
Reserveren is via: fortgidsen@outlook.com of bel naar 0495 27 05 19